Ortaklaşa programıyla kültür-sanata 11 milyon TL destek

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa Hibe Programı’nın 24 Nisan-12 Temmuz 2023 arasındaki birinci açık çağrı dönemine, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 33 şehirden toplam 121 proje başvurdu.

Bu projelerde 10 büyükşehir, 6 il ve 71 ilçe belediyesi ortak olarak yer aldı.

Değerlendirme Komitesi tarafından hibe başvuru rehberindeki kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 projenin desteklenmesine karar verildi.

ORTAKLAŞA HİBE PROGRAMINDA DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER

Önce Çocuklar Derneği (Diyarbakır)
Proje Ortağı: Kömür Belediyesi (Adıyaman)

Çocukların ve gençlerin kültür-sanata erişimini artırmayı temel hedeflerinden biri olarak belirleyen Ortaklaşa Hibe Programı, Önce Çocuklar Derneği tarafından yürütülecek bu projeyle, depremden etkilenen Adıyaman’ın Kömür ilçesinde belediyeye ait âtıl bir yapının yeni bir kültür mekânına dönüşmesini destekleyecek. Kömür Belediyesi’nin ortaklığında hayata geçirilecek projede, Diyarbakır’da ve Kömür’de normalleşme sürecine katkıda bulunması hedeflenen kültür-sanat etkinlikleri tasarlanacak, çocuklara yönelik müzik ve tiyatro atölyeleri düzenlenecek. Atölyeler sonucunda ortaya çıkan gösterilerin Kömür’de ilk kez düzenlenecek bir çocuk ve gençlik festivaline taşınması da amaçlanıyor.

Puruli Kültür Sanat Derneği (Ankara)
Proje Ortağı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (Eskişehir)

Ortaklaşa Hibe Programı, fiziksel, sosyal ya da ekonomik nedenlerle kültürel hayata yeterince dahil olamayan grupların kültür ve sanata aktif olarak katılımını teşvik eden inisiyatifleri destekliyor. Puruli Kültür Sanat Derneği’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştireceği bu projeyle, belediyeye ait âtıl bir yapının erişilebilir bir kültür mekânına dönüşümü, Eskişehir’deki kültür-sanat aktörleriyle birlikte tasarlanacak. Projenin, kültür-sanat mekânlarının dezavantajlı grupların erişimine uygun hale getirilmesi için çalışan tüm kültür profesyonellerine rehberlik etmesi ve yerel kültür politikalarına bu yönde etki etmesi hedefleniyor.

Teos Kültür Sanat Derneği (İzmir)
Proje Ortağı: Nilüfer Belediyesi (Bursa), Selçuk Belediyesi (İzmir)

Ortaklaşa Hibe Programı, yerel yönetimlerde demokratik katılımı geliştirmeyi ve bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağları oluşturmayı hedefleyen projeleri de teşvik ediyor. Bu amaç doğrultusunda, Ege bölgesinde kültürel kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Teos Kültür Sanat Derneği’nin, Nilüfer Belediyesi (Bursa) ve Selçuk Belediyesi (İzmir) ortaklığında gerçekleştireceği misafir sanatçı programının desteklenmesine karar verildi. Bu proje, kırsal kültürel mirasa dönük disiplinlerarası sanat üretimlerini teşvik etmeyi, kültür-sanat aktörleriyle yerel halkı güncel sanat etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yayla (Gola) Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği (Rize)
Borçka Belediyesi (Artvin)

STK’lar ile belediyelerin işbirliğinde ortak kültürel ve sanatsal çalışmaların üretilmesini ve kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanlarında desteklenmesini hedefleyen Ortaklaşa Hibe Programı, yerel aktörlerle çok paydaşlı bir festival tasarımı projesini destekleyecek. Yayla (Gola) Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği tarafından Artvin Borçka Belediyesi ortaklığında yürütülecek bu proje, Doğu Karadeniz’deki kültür-sanat ekosistemini güçlendirmeyi ve sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini katılımcı kültür politikaları perspektifiyle geliştirmeyi hedefliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir