Sayıştay’dan MHP’li Ortaca Belediyesi’nde çok sayıda usulsüzlük tespiti

Sayıştay tarafından yapılan denetimde, Muğla’nın MHP’li Ortaca Belediyesi’nde çok sayıda usulsüzlük ve yasalara aykırı uygulama tespit edildi. Bazı kurumlara eksik ödemeler, işgalci konumundaki işletmelere göz yumulması, mal alımlarında limit aşımı, spor kulüplerine nakdi yardım limitinin aşılması bunlardan bazıları olarak dikkat çekti.

Sayıştay tarafından bu ay yayımlanan belediyelere ait 2022 yılı denetim raporunda Muğla’nın MHP’li Ortaca Belediyesi’yle ilgili tespitlere de yer verildi. Sayıştay, belediyede çok sayıda usulsüz ve yasalara uygun olmayan işlemlere imza atıldığını ortaya koydu. Bazı kurumlara eksik ödemeler, işgalci konumundaki işletmelere göz yumulması, mal alımlarında limit aşımı, spor kulüplerine nakdi yardım limitinin aşılması bunlardan bazıları olarak göze çarptı.

MALİ İŞLEMLERDE HATALAR VAR

Sayıştay’ın denetleme bulgularında ortaya çıkarılan ve yasal olmayan uygulamalardan bazıları şöyle:

* 2022 yılı için Kurum tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı’na aktarılması gereken pay, bir önceki yıl olan 2021 yılı kesinleşmiş bütçe geliri üzerinden hesaplanması gerekirken, 2020 yılı kesinleşmiş bütçe geliri üzerinden hesaplanmış. Dolayısıyla Kurum bütçesinden Güney Ege Kalkınma Ajansı’na 65 bin 135,17 TL eksik aktarım yapılmış.

* 2022 yılı sonu itibariyle Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabında bulunan 4 milyon 825 bin 947,54 TL, Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı yerine Bütçe Giderleri Hesabı kullanılarak kapatıldığı için mali tablolar hatalı veri üretmektedir.

* Hizmet alım sözleşmesi kapsamında 213 belediye şirketi işçisine ödenen kıdem tazminatının Belediye bütçesinden ödendiği fakat bu işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı tespit edilmiştir.

İŞGALCİ KONUMUNDAKİ KİRACILARA DOKUNULMAMIŞ

* İdarenin mülkiyetinde olan terzi dükkânı, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı taşınmazların gerçek ve tüzel kişiler tarafından işgal edildiği ve bu işgalcilerin mezkûr yerlerden çıkarılmadığı, bunun yerine geçmişe dönük olarak tespit edilen ecrimisillerin (haksız işgal) kira gibi uygulanarak işgallerin devam etmesine olanak tanındığı görülmüştür. Ecrimisil bir taşınmaz kullanım yöntemi ya da kiralama yöntemi değildir.

* Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin tahakkuk ve tahsilatı tamamlanmamış.

* Parasal limitler dâhilinde yapılan mal alımlarında kanunda öngörülen limitler aşılmış.

* Belediyeye ait bir taşınmaz meclis kararı ile bedelsiz olarak 3 yıllığına bir araç muayene istasyonu işleten şirkete bedelsiz olarak kullandırılmış.

SPOR KULÜPLERİNE YARDIM LİMİTİ AŞILMIŞ

* Belediyenin önceki yıldan belediye için genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden payının 22 milyon 987 bin 552,98 TL olduğu, bunun büyükşehir belediyesi için geçerli olan binde 12’sinin 275 bin 850 TL olduğu görülmüştür. İdarenin 2022 yılı içinde spor kulüplerine yaptığı nakdi yardımlar toplamı ise 850 bin liradır. Dolayısıyla belirlenen üst sınır 574 bin 150 TL aşılmıştır.

* Belediyenin gerçekleştirdiği yapım işlerinde yapı denetim görevliliği idare dışından ve idare ile hizmet alım sözleşmesi bulunmayan kişilere yaptırılmış. Ödemeye esas teşkil eden hak edişler de bu yetkisiz kişilerce imzalanmıştır.

* Belediyede fiziki koşulların yetersiz olduğu gerekçesiyle birimlere ambar tahsis edilmediği, kullanıma verilmeyen taşınırların güvenli olmayan koşullarda muhafaza edildiği tespit edilmiş.

İŞÇİLERİN YASAL İZİNLERİ KULLANDIRILMAMIŞ

Belediyede görev alan 36 kadrolu işçiden 10’unun 100 ila 214 gün arasında, kalan işçilerin birçoğunun ise 50 ila 100 gün arasında kullanmadığı izinleri bulunuyor.

* Mali durum ve beklentiler raporu hazırlanmayıp kamuoyuna duyurulmamış.

* Mali iş ve işlemlerde ön mali kontrolü yapılmamış.

* Stratejik plan ve iç kontrol eylem planı üst yönetici önderliğinde idare çalışanları tarafından hazırlanması gerekirken hizmet alımı suretiyle bir firmaya yaptırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir